Finančné plánovanie a investovanie
Pravidelné investovanie – kľúč k dlhodobej prosperite

Vieme, že máte vlastné ciele a zámery do budúcnosti, ktoré sú spojené s Vašimi súčasnými a budúcimi finančnými možnosťami. Preto je najlepšie rozdeliť ich podľa časového horizontu na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Chcete si vytvoriť finančnú rezervu? Potrebujete nové auto? Túžite po exkluzívnej dovolenke alebo veľkom LCD televízore vo Vašej obývačke? Tieto potreby môžeme zaradiť do krátkodobých až strednodobých plánov.

Chcete zabezpečiť štúdium Vašich detí? Rozmýšľate o novom byte či dome? Veľmi dôležité je zabezpečenie pokojného života v starobe… Pre finančnú istotu v starobe je potrebné efektívne budovať dôchodok, pretože čas strávený v dôchodku môže tvoriť až 20 % Vášho života. Ak chcete plnohodnotne prežiť toto obdobie, je nevyhnutné budovať ho na viacerých pilieroch súčasne, čo si vyžaduje investovať v dlhodobom časovom horizonte.

Úspešnosť finančného plánovania je postavená na efektivite. Jedným zo spôsobov, ako vytvárať hodnoty skutočne efektívne, je investovanie na kapitálových trhoch. K dosiahnutiu stanovených investičných cieľov sú dôležité tri základné predpoklady: investičný plán, disciplína a pravidelnosť. Pravidelné investovanie je prostriedok v boji s investičným rizikom, a to hlavne v období klesajúcich alebo rozkolísaných finančných trhov, kedy je ťažké určiť vhodný okamih realizácie investície a jej správne načasovanie. Pravidelným investovaním i len malých súm je možné vytvoriť si vlastný kapitál a v budúcnosti zrealizovať ciele, ktoré sa zdali nedosiahnuteľné.

casova osa


Design Cyril & Metoděj s.r.o.