Program pravidelného
investovania Konto života PLUS –
kľúč k Vašej dlhodobej prosperite

Konto života PLUS je program pravidelného investovania, vytvárajúci výnosy potrebné pre zabezpečenie budúcnosti a pokrytie významných životných potrieb, cieľov a snov. Pomáha realizovať Vaše ciele a sny v rôznych časových horizontoch. Umožňuje Vám investovať v dlhodobom horizonte a vytvoriť si rentu na obdobie Vášho dôchodku alebo realizovať Vaše plány v kratšom časovom období.


Design Cyril & Metoděj s.r.o.