Pravidelné investovanie
spolu s dlhodobým prístupom
tvorí základ úspešnej investičnej stratégie


Správne načasovanie investície je ťažké...

Pre investora je ťažké určiť najvhodnejší okamih pre vstup a výstup z finančných trhov, správne načasovať investície. Trhy môžu z dlhodobého hľadiska prinášať pozitíva, avšak z krátkodobého pohľadu ich hodnota kolíše. Nikto nie je schopný ideálne načasovať investíciu. Investori majú tendenciu nakupovať v období priaznivého prostredia a rastu trhov. Naopak, v období poklesu cien a pri všeobecnom náraste nervozity svoje investície predávajú z dôvodu minimalizácie strát. Prijať rozhodnutie kedy zainvestovať je jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré musí investor urobiť. Ako sa takémuto rozhodnutiu vyhnúť?

Pravidelné investovanie prináša výhody v dlhodobom horizonte

graf Jedným z najlepších spôsobov, ako sa vyhnúť rozhodnutiam o najvhodnejšom načasovaní investícií, je investovať pravidelne. Hlavnou výhodou tejto stratégie je technika priemerovania nákladov, kde je riziko nesprávneho načasovania investície znížené nakupovaním finančných nástrojov v pravidelných intervaloch. Priemerovanie nákladov Vám zabezpečí, že v období poklesu trhov za svoje prostriedky nakúpite viac cenných papierov. Naviac pravidelné investovanie Vám pomôže dodržať investičnú disciplínu.

Nie je dôležité koľko, ale kedy

graf Dôležitým spojencom každého investora je čas. Dlhodobý investičný horizont Vám pomôže znížiť riziko kolísavosti trhov. Čím dlhšie necháte svoje prostriedky pracovať, tým viac využijete aj efekt zloženého úročenia. Nikdy nie je neskoro začať, ale najviac profitujú tí, ktorí začnú čo najskôr.

Zložené úročenie je ako snehová guľa, ktorú pustíte z kopca. Čím sa dlhšie kotúľa, tým je väčšia.


Design Cyril & Metoděj s.r.o.